Thawngno

This category contains 5 posts

Hesuakna hang in ngupna kinga

ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူတိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ (grace) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏံႈးကို ေန႔တိုင္းနီးပါး ၾကားေလ့၊ သံုးေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္ ေနေကာင္း ပါတယ္၊ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အခြင့္ ရပါတယ္….စသျဖင့္ေပါ့…. ေနာက္ပိုင္း သံုးဖန္မ်ား လာေတာ့ ေက်းဇူးေတာ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အတိမ္အနက္၊ စစ္မွန္တဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွ တိမ္ေကာလု မတတ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးနီးျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတံုးက က်မ္းစာေက်ာင္းတစ္ခုရဲ႕ စာခ် ပုဂၢိဳလ္ ပေရာ္ဖက္ဆာဆရာႀကီး တစ္ပါးက ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်းဇူးေတာ္ (grace) နဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္အထိ နားလည္သေဘာေပါက္ သလဲဆိုဒါကို လက္ေတြ႕က်က်စစ္ေဆးခ်င္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ အတန္းတင္ (final) စာေမးပြဲ မွာ စစ္ေဆးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ၀င္ၾကစို႔

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀ ရာစု၊ ဥေရာပတိုက္ ဆြစ္ဇာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ကေလး တစ္ခုမွာ ဘုရားေက်ာင္း အိုေလးတစ္ခုရွိတယ္။ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈနဲ႕၊ ေခါင္မိုး အုတ္ၾကြတ္ျပားေတြ စီတဲ့သစ္သားျပားေတြ ေဆြးေျမ႕လြန္းလို႔ အုတ္ၾကြတ္ျပားေတြ အခန္႔မသင့္ရင္ မသင့္သလို ျပဳတ္ျပဳတ္က်လာတတ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ၀တ္ျပဳအစည္းအေ၀းၿပီး ၿပီးခ်င္း တိုင္းမွာ အထူးဆုေတာင္းခ်ိန္ကေလး တစ္ခုယူၿပီး ဘုရားေက်ာင္းေခါင္မိုးျပင္ဖို႔ Building Funds ေကာက္ခံဖို႔ ႏွင့္ အျမန္ဆံုး လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးရႏိုင္ဖို႔ အဲဒီ ဘုရားေက်ာင္းကေလးထဲမွာဘဲ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ဆုေတာင္းၿပီးဒါနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေခါင္မိုးျပင္ဖို႔ အလွဴေငြေကာက္ခံတယ္။

ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳိးလ္ေအာ္စ္တင္သည္ သူ၏ ဖခင္ထံမွ Lakewood ဘုရားေက်ာင္း (အသင္းေတာ္) ႏွင့္ ထိုအသင္းေတာ္၏ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းကို အေမြအျဖစ္ျဖင့္ဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ထိုအသင္း ေတာ္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသာသနာလုပ္ငန္းမ်ားကို သူ၏လက္ထက္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ထပ္ခ်ဲ႕ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ တြင္ အလြန္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္အျပင္ သူ၏ႏွစ္လိုဘြယ္အၿပံဳးမ်က္ႏွာ ပံုႏွင့္ “live at your full potential” တရားေတာ္သည္ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာ္စ္တင္က “ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈတို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမ်ား ကို ဘုရားရွင္အထူးသေဘာက်သည္” ဟုဆိုသည္။ ေအာ္စ္တင္သည္ ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ က်မ္းစာေက်ာင္းတခုခုမွ မည္သည့္ဘြဲ႕ကိုမွ်ရရွိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေပ။

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း (ခ်ဴခ်ဲ)

PDF Version “I take great pride in and highly appreciate the fact that our people have overcome the ordeals of history and displayed to the full the heroic mettle of the revolutionary people and the indomitable spirit of chuch’e Korea, firmly united behind the party…. No difficulty is insurmountable nor is any fortress impregnablefor us … Continue reading

ကမာၻ႕ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း(ေမာ္မြန္)

၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ႏွင့္ေမရီလင္းျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ဟိုင္းေ၀းအမွတ္ ၄၉၅ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမႀကီး၏ တစ္ခုေသာ တစ္ေနရာ၊ အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္း သစ္ေတာအုပ္ကေလးတစ္ခု၏ အထက္တြင္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားလွေသာ ေမာ္မြန္တို႔၏ ဗိမၼန္ေတာ္ႀကီးတစ္ခု ငြားငြားစြင့္စြင့္ေထာင္တက္ေနသည့္ျမင္ကြင္းမွာ အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္သူတို႔ အေျခခံယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္တခ်ိန္တခါကလူသားျဖစ္ျခင္း၊ ေယရႈသည္ ဘုရားႏွင့္ မယ္ေတာ္မာရိဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ေမြးဖြားလာျခင္း၊ ေယရႈ ဒုတိယအႀကိမ္ အေမရိကတိုက္ေပၚတြင္ ေမြးဖြါးခဲ့ဘူးျခင္း စေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ႏွင့္ ထိုဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားအျခားေသာ အရာတို႔ကို သိရွိသူ အလြန္နည္းေသးသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

Rev. Dr. Thuam Cin Khai
Rev. Dr. Vungh Lian
Siyin chin baptist church

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,484 other subscribers

Leangna hong haw

  • 48,812 phazo

A LUITE SIM/EN KIK TAWNG